Med Alfa Hemodialīzes centrs

index_slider_image.jpg

Med Alfa Hemodialīzes centrs ir medicīnas iestāde ar specializāciju nieru pacientu aprūpē. Galvenais darbības virziens ir nieru aizstājterapija dienas stacionārā: hemodialīze (HD) un peritoneālā dialīze (PD). Piedāvājam arī nefrologa, endokrinologa un internista konsultācijas. Pacientiem no Eiropas Savienības (ES) uzrādot EVAK karti iespējams saņemt hemodialīzes un hemodiafiltrācijas pakalpojumus bez maksas starpvalstu līgumu ietvaros.